Adwokat Luka Szaranowicz, jako ekspert Dzień Dobry TVN, w ramach cyklu "Luka w Prawie", co czwartek omawia problemy prawne, wskazane przez widzów. zobacz więcej

Mecenas Szaranowicz jest autorem publikacji, na łamach dziennika "Rzeczpospolita" oraz felietonów w tygodniku "Wręcz Przeciwnie"zobacz więcej

Prawo karne – sprawy karne Warszawa

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.

  • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonaia zawieszonej kary pozbawienia wolności);
  • obronę w sprawach karno skarbowych;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
  • reprezentowanie osób zatrzymanych.

 

Adwokat Luka Szaranowicz. Profesjonalny adwokat karnista Warszawa. Usługi z zakresy szeroko pojętego prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne na każdym etapie postępowania. Kancelaria Adwokat Szaranowicz – pomoc prawna.